CD Varme vindar

5  oktober er vår cd Varme vindar klar for salg. Denne vil være å få kjøpt på vanlige utsalgssteder.

Det er også mulig å få denne tilsendt pr post.

Da ringer du Tylden og Co på tlf 23401010 eller sender mail til